Prijzen lidmaatschap en activiteiten

time to Meet is een professionele organisatie
(géén vzw!) die ontmoetingen tussen gelijkgestemde mensen faciliteert.

En dit tijdens diverse georganiseerde groepsactiviteiten.

time to Meet draagt als bedrijf enerzijds vriendschap en authenticiteit en anderzijds kwaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel.

Wie voor time to Meet kiest, kiest dan ook resoluut voor kwaliteit!

En dit zowel wat het ledenbestand als de activiteitenorganisatie betreft.

 • Een dergelijke kwalitatieve dienstverlening kan enkel verleend worden wanneer daar mensen voor worden ingezet en financiële middelen voor worden vrijgemaakt. 
   
 • Kortom: kwaliteit bieden, kost geld. Kwaliteit ontvangen dus ook ...

Géén voorafbetalend jaarlidmaatschap

 • Bovengenoemde kwaliteit en dienstverlening zit in de activiteitsprijzen vervat in de vorm van een ontmoetings- en organisatiebijdrage. 
   
 • time to Meet werkt dus niét met voorafbetalende jaarlidmaatschappen
  Dit geeft je als lid heel wat flexibiliteit en voordelen.

Wél een ontmoetings- en organisatiebijdrage

In onze activiteitenkalender staat bij elke activiteit de respectievelijke prijs vermeldt.
In deze prijzen zit inbegrepen:

 1. De activiteit op zich
 2. BTW
 3. De ontmoetingsbijdrage: wij zorgen ervoor dat je op onze activiteiten gelijkgestemde mensen ontmoet. Of kortweg: dat je in gezelschap iets kan ondernemen in plaats van in je eentje.
 4. De organisatiebijdrage: wij organiseren de activiteit, maken afspraken met onze partnerbedrijven, regelen de betalingen, bezorgen je de nodige informatie etc. Wij doen al het werk voor jou.
  Jij hoeft dus enkel te betalen en ernaartoe te komen!

Kwaliteit is iets voor jou?

Dan is time to Meet dat ook!

Word nu lid

© 2018 Alle rechten voorbehouden time to Meet